สไตล์การออกแบบ Test Case ของข้าพเจ้า

หัวข้อนี้ขอแบ่งบัน Style การออกแบบ Test Case ของข้าพเจ้า

สำหรับ Tester ที่เคยทำ Manual Test มาก่อน อาจเคยทำเอกสารเหล่านี้

 • Test Coverage Matrix
  • Test Scenario
   • Test Case

แต่ขอให้ลืมไปก่อนนะครับ

ในที่นี้เราจะใช้ SpecFlow ควรทำความคุ้นเคยลำดับเหล่านี้ จะได้ไม่สับสน

 • Feature
  • Scenario
   • Step

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements